ANUNŢ

 

Informații generale privind beneficiarul:

Denumirea beneficiarului: AGREGATE FLORESTI SRL

Adresa sediu: Sat Chiajna, Comuna Chiajna, Soseaua SOSEAUA DE CENTURA, Nr. 3A, Judet Ilfov

Telefon 0722 229 072

E-mail: b.hanganu@alsbeton.ro   

Persoana de contact : HANGANU PETRICĂ - BOGDAN

 

Tip procedura de achiziție: Procedura competitivă conform Capitolul 6 din ÎNDRUMARUL METODOLOGIC PENTRU BENEFICIARII PRIVAȚI aplicabil în derularea procedurilor de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență, deoarece:

-       beneficiarul privat AGREGATE FLORESTI SRL nu intră sub incidența prevederilor art. 6 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-       valoarea estimată a achiziției, fără TVA, depășește pragul valoric prevăzut la art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016

 

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut

 

Titlul proiectului: „CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA PE SOL – AGREGATE FLORESTI GIURGIU”

 

Tipul contractului: Contract de furnizare de produse

Contractul va avea ca obiectiv atât furnizarea de produse cât și execuția de lucrări.

Având in vedere ca valoarea estimată a achiziției pentru furnizarea de produse este mai mare decat valoarea estimată a lucrărilor, in conformitate cu prevederile ÎNDRUMARULUI METODOLOGIC PENTRU BENEFICIARII PRIVAȚI aplicabil în derularea procedurilor de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență, secțiunea 4.3, este considerat contract de furnizare.

 

Durata contractului: 5 luni

 

Locatia de executie a contractului: Comuna Ulmi, sat Icoana, Tarlaua 35, Parcela 182, Lot 1 format din teren in suprafața de 299.972 mp identificat cu număr cadastral 39927, județul Giurgiu.

 

Valoarea estimată: 2.179.835,17 lei fără TVA. Prețul contractului nu se ajustează.


Data si modul de depunere al ofertelor:

Data și ora limită de depunere a ofertelor: 12.01.2024, ora 1200 . Oferta se va depune într-un pachet sigilat la sediul societatii Agregate Floresti SRL: Sat Chiajna, Comuna Chiajna, Soseaua SOSEAUA DE CENTURA, Nr. 3A, Judet Ilfov conform indicatiilor din Caietul de sarcini.

Data, locul și ora deschiderii ofertelor: 12.01.2024, ora 1300, la sediul societatii Agregate Floresti SRL: Sat Chiajna, Comuna Chiajna, Soseaua SOSEAUA DE CENTURA, Nr. 3A, Judet Ilfov.

Formalități care trebuie îndeplinite de operatorii economici in legătura cu participarea la procedura :

Operatorii economici trebuie sa îndeplinească toate cerințele prevăzute in Caietul de sarcini.

Documentația tehnica si caietul de sarcini este disponibilă spre descărcare la adresa https://alsbeton.ro/proiecte/Caiet_de_sarcini_-_realizare_centrala_fotovoltaica.zip

În situația în care, din diverse motive, link-ul de descărcare nu funcționează, documentația tehnică va fi pusă la dispoziția persoanelor interesate prin transmiterea unei solicitări la adresa de email b.hanganu@alsbeton.ro sau depusă direct la registratura solicitantului.

Call Now Button